X

JUL I SKOGEN!

Opplev Jul i skogen første helg i desember!

 

 

 

 

 

 

 

————————————-

Visste du:
at dere kan overnatte i gammer
like ved rovdyrene? Book her

 

glitter
Tiur

Storfugl

Tetrao urogallus

Tiuren (hannen) er den største av hønsefuglene; vingespennet kan være rundt en meter, og den kan veie opp mot 6 kg!

Røya (hunnen) er bare halvparten så stor som tiuren, og er mer nøytralt farget i fine bruntoner. Hun er godt kamuflert for å kunne gjennomføre rugingen tryggest mulig. Klarer du å se tiuren som lever sammen med harene i parken?

Storfuglen likner sin slektning i skogshønefamilien, nemlig orrfuglen, men er mye større. Har du møtt på en tiur i paringstiden, glemmer du det nok ikke så lett…

Se også